Mobile Ads

ΠΕΛΕΙΑΔΕΣ/ΠΛΕΙΑΔΕΣ


Αναλυτικά οι 7 Πλειάδες , αντιστοιχούν στα επτά ενεργειακά κέντρα του ανθρώπινου σώματος. Αντίστοιχα έχουμε:


1. ΚΕΛΑΙΝΩ. Εστιάζει στον κόκκυγα, στο πρώτο ενεργειακό κέντρο και δηλώνει την βάση της ανθρώπινης ενέργειας που ανέρχεται από το Ιερό Οστούν μέσω των κέντρων ως την κεφαλή.


2. ΜΕΡΟΠΗ. Εστιάζεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων στο δεύτερο κέντρο και δηλώνει την Μέρα-Μάρα ήτοι το υγρό στοιχείο και την Όψη. Ούτως στο γενετικό υλικό το οποίο είναι σε υγρή μορφή αποκτά η ψυχή τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου μέσω DNA και RNA (Διπλή Έλικα του Οφιούχου).


3. ΗΛΕΚΤΡΑ. Εστιάζεται στην περιοχή του ηλιακού πλέγματος στο τρίτο κέντρο και δηλώνει την πηγή του ανθρώπινου ηλεκτρομαγνητισμού καθώς και το ηλιακό πλέγμα σε συνεργασία με το ήπαρ αποτελεί την εστία του αστρικού σώματος και τον δέκτη λήψης ιόντων του ανθρώπου, τα οποία δια του ύδατος(αίματος) μεταφέρει στον εγκέφαλο, διαδικασία την οποία μας την περιγράφει και ο Πλωτίνος στην 2η εννεάδα του. Το Ηλιακό Πλέγμα δέχεται τα ιόντα και το ήπαρ τα πολτοποιεί και αποστέλλει μέσω του αίματος στο ανθρώπινο σώμα τα στοιχεία τους. Στην ουσία η ΗΛΕΚΤΡΑ σχετίζεται με το θρεπτικόν μέρος της ψυχής.


4. ΑΛΚΥΟΝΗ. Εστιάζεται στην περιοχή της καρδιακής χώρας , στο τέταρτο κέντρο. Είναι το σημείο εξισορρόπησης των ενεργειακών κέντρων και δηλώνει το συναίσθημα(επιθυμητικόν). Ο παρορμητισμός δηλώνει την ύβρη του Κύηκα και της Αλκυόνης(αλς=θάλασσα=μαύρη θάλασσα=ασυνείδητο+κύω=τίκτω) που αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον με τα ονόματα του Διός και της Ήρας, δείχνοντας την αλαζονεία αλλά και τον παρορμητισμό του έρωτα που αψηφά τα πάντα, ακόμη και (Θεικούς) ή ηθικούς κανόνες. Ούτως το ζευγάρι μεταμορφώθηκε σε θαλασσοπούλια και ο ΔΙΑΣ τους -λυπήθηκε - και μέσα στο χειμώνα τους έδωσε ένα διάστημα 14 ημερών(ημερομηνία που εξάλλου σχετίζεται με το 14ο έτος της ηλικίας του ανθρώπου που μπορεί πλέον να τεκνοποιήσει), ώστε να γεννήσουν τα ωά τους. Οι Αλκυονίδες μέρες δηλώνουν ακριβώς την οικογενειακή εστία και το συναίσθημα μέσα στην παγωνιά της ζωής και της φθοράς(χειμώνας).


5. ΜΑΙΑ. Εστιάζεται στην περιοχή του λαιμού και των φωνητικών χορδών στο 5ο ενεργειακό κέντρο. Σημαίνει το Λόγο και την εκφορά του διά των λέξεων. (Ο Όμηρος έλεγε τα λόγια…έπεα πτερέοντα..! ). Η Μαία είναι η μητέρα του Ερμή και δηλώνει τη μαίευση του λόγου μετά την σύλληψη του νου μέσω του εγκεφ΄λου και την εκδήλωση του μέσω των φωνητικών χορδών είτε ως ομιλία, είτε ως τραγούδι. Ο Ερμής-Λόγος συγκοινωνεί μεταξύ των ανθρώπων και (Θεών). Είναι η σχέση ανθρώπου-όντος και καθολικού νου/ψυχής-επιμέρους νου/ψυχής και δηλώνει τις εκφάνσεις και εκφράσεις του ενδοκοσμικού Λόγου, που συνδέεται με το πυρ, για τι οποίο μας κάνει λόγο ο Ηράκλειτος και τις λειτουργίες του.


6. ΤΑΥΓΕΤΗ. Εστιάζεται στον κωναριοειδή αδένα (ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ) στο 6ο ενεργειακό κέντρο. Μαζί με τα μάτια δημιουργεί Πυραμίδα ή Ισοσκελές τρίγωνο παραπέμποντας στην πυραμίδα(ΠΥΡ+ΑΜΙΣ-ΣΙΤΟΣ) της Αιγύπτου. Αποτελεί το πέρασμα(οπή-όψη) ανάμεσα στα δύο πεδία όπου το νοητό αντανακλάται ως είδωλο αισθητό και συνδέεται με την λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκέφαλου(αριστερό-δεξί=Συνειδητό-Ασυνείδητο).


7. ΑΣΤΕΡΟΠΗ. Εστιάζεται στην υπόφυση στο 7ο ενεργειακό κέντρο και αποτελεί την πύλη εισόδου και εξόδου σώματος και το πέρασμα-οπή μετάβασης της ψυχής προς το αστρικό επίπεδο. Σε αντίθεση με το 6ο που είναι κάτοπτρο αντανάκλασης-νόησης μετάβασης στο νοητό, το 7ο είναι η οπή μετάβασης προς και από το ενεργειακό-αστρικό. Η Αστερόπη δηλώνει ακριβώς αυτό: ΟΠΗ προς τα ΑΣΤΡΑ.
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)


Πηγή:
Ioannis Stogiannos
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...