Σελίδες

Mobile Ads

Η ώρα της τετάρτης καθόδου της προστάτιδας θεάς του Ελληνισμού είναι πολύ κοντά..- ΑΘΗΝΑ "ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ"- Η ώρα της τετάρτης καθόδου της προστάτιδας θεάς του Ελληνισμού είναι πολύ κοντά..

ΑΘΗΝΑ "ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ"

Με την δύση του Ήλιου σήμερα 9ης Μαΐου, αρχίζει η τρίτη ημέρα του μηνός Θαργηλιώνος, και όπως και κάθε τρίτην ημέραν εκάστου μηνός, ετιμάτο η γαλανομάτα κόρη του Διός Αθηνά, φέρουσα την προσωνυμία "Τριτογένεια", την οποίαν έλαβε εις ανάμνησιν των τριών καθόδων της σε ισάριθμες αποστολές στον πλανήτη μας, οι οποίες απέχουν χιλιάδες χρόνια μεταξύ των.

- Την πρώτη φορά κατήλθε στην Γαία πολύ πριν την μεγάλη σύγκρουση Διός - Κρόνου, με αποστολή την νοητική προώθηση του ανθρωπίνου είδους και έλαβε την προσωνυμία Αθηνά - Αφαία (Λαμπερή, Ακτινοβόλος).

- Την δεύτερη φορά κατήλθε στον πλανήτη μας συμμετέχουσα στην 7η Αποστολή της Κραταιάς Αυτοκρατορίας των "Ε" ως σύμμαχος του πατέρα της Δία εναντίον των στασιαστών της 4ης αποστολής υπό τον Κρόνο και έλαβε την προσωνυμία Αθηνά - Νίκη και

- την τρίτη φορά κατήλθε μετά τον Μεγάλο Κατακλυσμό (-9.560) για να βοηθήσει στην πνευματικήν ανάπτυξη της ανθρωπότητας που είχε επιβιώσει από τις καταστροφές που επέφερε και έλαβε την προσωνυμία Αθηνά - Σωτείρα..

[Στην παράσταση, η Αθηνά μάχεται νικηφόρα εναντίον των Ερπετοειδών κατά την 2η κάθοδο της]


Πηγή:
Nicos Kastanias
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...