Σελίδες

Mobile Ads

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΧΩΡ (ΙΧΩΡΟΣ)Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ(ΙΧΩΡ), ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΔΗΜΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑΚΑΩΣ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΓΟΝΟΙ, ΜΕΤΕΡΧΕΤΑΙ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΩΣ, ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΝ ΚHΡYΚΕΙΑΝ ΕΡΜΗΤΙΚΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ- Η ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΟΜΒΙΚΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΥΝΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ-ΣΠΕΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΧΩΡΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ) !.


ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΥΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ Ε Ν-Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Ο Υ ΚΑΙ Ε Θ Ε Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΕΩΣ ΜΕΣΩ:
• ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΣΩΝ ΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Η ΖΩΗ (ΜΥΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ),
• ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΝΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΙΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ ΜΑΣ, ΙΝΑ ΕΝ-ΝΟΗΣΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,
• ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΔΙΑ-ΝΟΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ), ΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΑΡΡΗΤΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝ ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ!
Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΩΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗΝ ΔΟΝΗΣΙΝ, ΕΠΙΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΝΤΙ ΕΝ ΕΙ(DNA) ΜΑΣ, ΕΠΙΦΕΡΟΥΣΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑ-ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΥΛΑΣ=ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΙΝ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΧΩΡ, ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΘΕΟΙ, Ή ΚΑΤ’ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ(ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΙΝ, ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΘΕϊΚΕΣ ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΕΡΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ:
1) Ε Κ Α Τ Η : ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ΩΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΑΣ, ΗΤΟΙ: ΟΥΡΑΝΟΣ – ΓΑΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ ΘΗΛΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.
ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΑ Η ΑΠΟ «ΕΚΑΣ»(ΜΑΚΡΑΝ) ΕΞΙΚΝΟΥΜΕΝΗ( ΦΘΑΝΟΥΣΑ) , Η ΕΚΦΡΑΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΘΗΛΕΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΔΑΡΟΥ ΕΡΜΟΥ(ΟΥΤΩΣ ΕΛΑΤΡΕΥΕΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ – «ΟΔΙΟΣ», «ΕΝΟΔΙΟΣ», «ΤΡΙΟΔΙΤΙΣ» ΕΡΜΗΣ- «ΕΝΟΔΙΑ», «ΤΡΙΟΔΙΤΙΣ» ΕΚΑΤΗ- ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΜΟΡΦΟΣ Ή ΤΕΤΡΑΜΟΡΦΟΣ: «ΕΡΜΗΣ ΧΘΟΝΙΟΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΟΜΠΟΣ»)
ΠΛΗΝ ΤΗΣ «ΕΡΜΑϊΚΗΣ» ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΕΚΑΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΣΕΛΗΝΗΣ (ΑΙΣΧΥΛΟΣ), ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ (ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ), ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ(ΔΑ-ΜΗΤΡΟΣ), ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΔΙΚΤΥΝΝΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ. Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ Π Α Ν Α ΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΥΦΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
2) Ε Ρ Ω Σ =ΡΟΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ ΗΤΙΣ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ: Χ Α Ο Σ - Γ Α Ι Α – Ε Ρ Ω Σ.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΕΓΟΝΟΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΟΝΕΙ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ. ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΠΑΝΤΟΓΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΘΕΑ) ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΘΟΝΑ (ΧΘΟΝΙΑ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ), ΠΛΗΡΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΟΜΦΑΛΙΟΝ ΚΥΛΙΚΑ, ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΝ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΝ ΟΦΙ, ΙΝΑ ΔΟΜΗΘΕΙ Η ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΑΝΟΔΟΥ.
3) Ε Ρ Μ Η Σ : Ο ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ, Ο ΕΡΜΗΝΕΥΩΝ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ ΚΗΡΥΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΝΟΣ, Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΕΙΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΜΥΣΤΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΑΣ ΘΕΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΣΥΖΕΥΞΕΩΣ.
4) Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν : Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΩΣ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟΝ ΣΩΜΑ) = ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ, ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΜΝΗΜΗ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΙΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΤΙΘΑΣΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΤΩΝ ΦΛΟΓΕΡΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΡΟΗΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΗΪΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΑΣ ΜΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ !
5) Α Ρ Η Σ = ΑΗΡ = ΗΡΑ = ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΥΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΕΤΑΙ. ΑΙΘΗΡ=ΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΦΙΚΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΦΕΡΟΥΣΑΝ ΖΩΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ.
6) Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ : ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣ, Ο ΑΣΚΩΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΤΕΛΧΙΝΩΝ . ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΚΡΑΔΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡΙΝΟΝ ΠΕΛΕΚΥΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΥΣΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΟΡΑΤΗ Η ΑΚΡΙΒΟΘΩΡΗΤΟΣ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α .
7) Α Θ Η Ν Α = Α Θ Α Ν Α, Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΘΕΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ! Η ΘΕΑ ΤΟΥΤΗ ΚΡΑΤΕΙ ΣΘΕΝΑΡΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΘΡΑ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΙΖΩΪΑΣ. ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΩΣ ΘΥΜΙΑΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ Η ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΟΦΗ ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΝΟΗΣΙΣ. Σ Ο Φ Ι Α = Ο Φ Ι Σ + Α (ΘΗΝΑΣ)
ΕΙΘΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΕΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΛΘΕΙΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΣΑ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΜΟΡΦΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟΝ ΔΑΪΜΟΝΑ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΚΝΟΥ ΕΡΕΒΟΥΣ, ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΝ ΖΕΥΞΙΝ – ΘΕΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΙΚΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ !
ΕΙΘΕ Ο ΥΠΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, Ο ΑΝΑΤΕΛΛΩΝ ΤΟ ΑΕΙΖΩΟΝ ΦΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΑΙΑ, ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΤΑΧΟΡΔΟΥ ΛΥΡΑΣ ΤΟΥ!
ΓΕΝΟΙΤΟ!!!
Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...