Τελευταία ημέρα του Σκιροφοριώνος και του Αττικού έτους σήμερα, 7η ΙουλίουΤελευταία ημέρα του Σκιροφοριώνος και του Αττικού έτους σήμερα, 7η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποίαν εορτάζοντο στο Διισωτήριον Ιερό του Πειραιώς με πομπή και νεανικούς αγώνες, τα Διισωτήρια, προς τιμή του Διός Σωτήρος και της Αθηνάς Σωτείρας, όπου οι άρχοντες της πόλεως εθυσίαζαν στην Αγορά των Αθηνών προς τιμή των πιο πάνω θεών δια καλό νέον έτος..

ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ

Με την δύση του Ήλιου της σημερινής ημέρας, άρχεται ο πρώτος μήνας του Αττικού Ημερολογίου, ο Εκατομβαιών.

- Την εβδόμην ημέρα του Εκατομβαιώνος οι Αθηναίοι εόρταζαν με θυσίες βοδιών τα Εκατόμβαια, προς τιμή του Διός Εκατομβαίου και του Απόλλωνος Εκατομβαίου.

- Την δεκάτην έκτην ημέραν εόρταζαν τα Συνοίκια, προς τιμή της πολιούχου θεάς της πόλεως Παλλάδας Αθηνάς, εις ανάμνησιν της συνένωσης των διαφόρων συνοικιών των Αθηναίων από τον Θησέα σε ενιαία πόλη, με θυσίες και σπονδές στην Παλλάδα και στην θεάν Ειρήνη.

- Την εικοστήν ογδόη του μηνός αυτού άρχιζε η μεγαλειώδης πεντετηρική εορτή των γενεθλίων της θεάς Αθηνάς, τα Μεγάλα Παναθήναια, με μεγαλοπρεπή πομπή και γυμνικούς αγώνες. (Τα μονοήμερα Μικρά Παναθήναια εορτάζοντο κάθε χρόνο στις 28 του μηνός με περιφορά του Ιερού Πέπλου εν πομπή προς τον Παρθενώνα, με πλούσιες θυσίες για καλό νέον έτος στην θεά και με επικλήσεις Αθηνά Πολιάς, Αθηνά Νίκη και Αθηνά Υγεία) και

- σε άγνωστην ημέρα, εορτάζοντο στις αρχές του μηνός Εκατομβαιώνος ανά πενταετίαν στην πεδιάδα του Μαραθώνος, τα Ηράκλεια..

Πηγή:
Nicos Kastanias
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...